Informatie over popkoor 'Sing in Tune'
Popkoor 'Sing in Tune' repeteert wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot circa 22.00 uur in de Romanuszaal, Lange Mare 79 te Leiden. Tijdens de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd. De contributie bedraagt 225 euro voor de periode september-juni en wordt aangepast als je later in het seizoen begint.

Hoe ziet een kooravond eruit?
Tijdens de kooravonden wordt begonnen met inzingen. Hiervoor zingen we canons en doen we kleine oefeningen. Daarna worden er nieuwe songs geoefend. Na de pauze wordt gezongen uit het repertoire dat het koor inmiddels heeft opgebouwd. Nieuwe leden leren dit spelenderwijs.

Dirigent
Sinds augustus 2023 is Marije Allemekinders de nieuwe dirigent van 'Sing in Tune', zij begeleidt het koor op de piano. De meeste arrangementen die het koor zingt zijn gemaakt door onze vorige dirigent Michael van der Putten, die ons koor sinds de oprichting begeleidde.
Privacyverklaring    |     website ontwerp & realisatie arine.nl
log in tune - alleen voor leden